Utama > Sklerosis

Tablet subingual Biotredin - ulasan

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai. Bagaimana menjadi amanah.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Kerana Anda tidak dilog masuk. Untuk masuk.

Kerana anda bukan pengguna yang dipercayai (nombor telefon tidak disahkan). Masukkan dan sahkan nombor telefon. Lebih banyak mengenai kepercayaan.

Kerana topik diarkibkan.

Iklan di NN.RU - Untuk kanak-kanak

baru, berukuran 32, insole 20.5 cm. Daerah Soviet, berhampiran pusat membeli-belah ZharPtitsa. Saya akan menjawab panggilan itu, saya tidak sesuai dengan NN.RU.
Harga: 500 gosok.

Taman permainan kanak-kanak 100% jaminan kualiti. Perjanjian, cek, kaedah pembayaran yang mudah! Taman permainan kayu luaran untuk dijual.

Pusat permainan kanak-kanak Dijual pusat permainan kanak-kanak yang diperbuat daripada kayu semula jadi, boleh dilengkapi dengan gelongsor, buaian, jaring laba-laba, tali dan.
Harga: 43 500 gosok.

Taman permainan kanak-kanak yang diperbuat daripada kayu. Dijual taman permainan kanak-kanak yang diperbuat daripada kayu semula jadi, boleh dilengkapi dengan gelongsor, buaian.
Harga: 45 000 gosok.

Pil ingatan?

Ubat nootropik adalah keseluruhan rangkaian. Nootrop adalah bahan yang mempunyai kesan khusus pada fungsi integrasi otak yang lebih tinggi, meningkatkan ingatan, memudahkan pembelajaran, merangsang aktiviti intelektual, meningkatkan daya tahan otak terhadap faktor yang merosakkan, dan meningkatkan hubungan kortikal-subkortikal. Ubat nootropik dapat meningkatkan fungsi kognitif (kognitif) baik pada orang yang sihat dan, khususnya, terjejas dalam pelbagai penyakit.

Dadah untuk meningkatkan daya ingatan dan fungsi otak - turun dengan gangguan dan kealpaan!

Dadah untuk meningkatkan daya ingatan dan fungsi otak sering diresepkan oleh doktor apabila seseorang mengadu ingatannya lemah..

Mereka terkenal oleh banyak orang tua: piracetam, cavinton, nootropil, cinnarizine.

Untuk meningkatkan fungsi otak, ubat dibahagikan kepada 2 kumpulan besar:

Yang pertama termasuk ubat vasodilator yang meningkatkan peredaran serebrum.

Kedua, ubat nootropik yang meningkatkan metabolisme pada neuron otak.

Anda perlu mengambil ubat untuk meningkatkan ingatan pada masa yang sama, satu dari setiap kumpulan.

Dengan gabungan ubat-ubatan inilah fungsi otak dapat meningkat sebanyak mungkin..

Ubat dari kumpulan NOTROP untuk meningkatkan ingatan

Ubat-ubatan yang merangsang otak disebut "nootropics". Mereka berbeza dalam mekanisme tindakan mereka. Walau bagaimanapun, hasil penggunaannya adalah sama - intensiti metabolisme pada neuron otak meningkat, neurotransmitter dihasilkan yang menghantar impuls saraf di sepanjang laluan dan tenaga dalam bentuk ATP (adenosine triphosphoric acid).

Otak berfungsi lebih intensif, yang bermaksud bahawa memori dan tumpuan perhatian meningkat, kecekapan, aktiviti, peningkatan suasana hati, tenaga dan produktiviti proses otak ditambahkan.

Senarai ubat nootropik yang paling popular

Piracetam (nootropil)

Ubat domestik yang paling popular, murah dan tidak mahal. Dialah yang paling sering diresepkan oleh doktor apabila pesakit mengadu ingatan yang lemah. Ubat ini terdapat dalam kapsul, tablet dan larutan untuk suntikan dalam pelbagai dos. Ia digunakan 10-15 minit sebelum makan. Dos harian mungkin berbeza - 1200-1800 mg. Rawatan dijalankan sekurang-kurangnya 1-2 bulan.

Pantogam (Pantocalcin)

Ia juga merupakan ubat Rusia, yang diresepkan untuk pelbagai gangguan dalam aktiviti otak. Lebih-lebih lagi, ia boleh menjadi kehilangan ingatan yang disebabkan oleh tekanan kronik, gangguan psiko-somatik, dan juga penyakit organik (kecederaan otak traumatik, ensefalopati vaskular). Ia dihasilkan dalam bentuk tablet (250 dan 500 mg setiap tab) dan dalam bentuk sirap untuk anak kecil. Bahan aktif adalah asid hopantenik, yang meningkatkan sintesis neuromelator gamma-aminobutyric acid (GABA). Aktiviti konvulsi dan kegembiraan sistem saraf ditekan, penentangan terhadap hipoksia dan iskemia pada tisu otak meningkat.

Aminolone (gambar)

Dikilangkan di Rusia. Bahan aktifnya adalah GABA. Ini adalah penggerak proses metabolik, menggunakan glukosa, membuang toksin dari sel. Secara umum, berfikir, ingatan bertambah baik, kerja otak dirangsang. Terdapat dalam kapsul atau tablet 250 mg. Ubat yang selamat, boleh digunakan oleh orang dewasa dengan tekanan jiwa yang hebat, kanak-kanak usia sekolah dengan daya ingatan yang lemah.

Phenibut

Ia juga produk domestik kami. Mekanisme tindakan adalah untuk meningkatkan sintesis GABA. Tetapi ubat ini mempunyai ciri tersendiri. Ia hanya dijual dengan preskripsi doktor kerana ia adalah ubat yang lebih kuat. Ia digunakan untuk memulihkan sistem saraf akibat trauma, patologi organik otak. Sebagai tambahan kepada kesan merangsang, ia mempunyai kesan penenang atau menenangkan yang ketara.

Glycine

Penyediaan dibuat berdasarkan asid amino glisin, yang meningkatkan aktiviti sel otak. Ejen tidak berbahaya. Ia banyak membantu meningkatkan ingatan, memperbaiki tidur, menenangkan, meningkatkan produktiviti sistem saraf. Tetapi ada juga ulasan sedemikian di mana orang melaporkan bahawa ubat itu sama sekali tidak membantu mereka.

Noopept

Salah satu ubat Rusia baru berdasarkan tindakan glisin etil ester. Mempunyai kesan nootropik, antihipoksik yang sederhana. Melindungi tisu otak dari radikal bebas, toksin, hipoksia. Ia mempunyai kesan yang baik terhadap fungsi kognitif, meningkatkan ingatan. Mengatur fungsi autonomi, tekanan darah.

Divaza

Ubat generasi baru yang dicipta oleh saintis Rusia. Struktur ubat merangkumi antibodi terhadap protein S-100 tisu otak. Menggalakkan penciptaan hubungan integratif baru antara neuron di otak. Hasilnya adalah peningkatan aktiviti korteks, peningkatan ingatan, pemikiran, prestasi dalam kes neurosis, gegar otak, bahaya pekerjaan, sindrom keletihan kronik.

Ubat-ubatan memori yang meningkatkan peredaran serebrum

Sekiranya nootropik meningkatkan metabolisme dalam sel dan mempercepat pengaliran impuls saraf, maka ubat vaskular mempunyai kesan neuroprotektif melalui peningkatan peredaran otak.

Cinnarizine (Stugeron)

Selama bertahun-tahun ia digunakan sebagai alat untuk meningkatkan aliran darah serebrum. Petunjuk untuk pelantikan itu adalah manifestasi awal aterokslerosis vaskular. Ubat ini boleh digunakan untuk orang tua dengan kelupaan, lemahnya tumpuan. Tablet digunakan selama beberapa bulan.

Cavinton (Vinpocetine)

Ubat untuk meningkatkan daya ingatan dan fungsi otak - peredaran mikro meningkat, kelikatan darah menurun, dan bekalan oksigen ke otak bertambah baik. Petunjuk untuk digunakan adalah kegagalan peredaran darah kronik, gangguan ingatan, kecerdasan, serangan iskemia sementara, pening, gangguan pendengaran, keadaan pasca strok, trauma otak.

Phezam

Ubat ini mengandungi piracetam dan cinnarizine. Hasil pengambilan agen gabungan, metabolisme sel tisu otak bertambah baik semasa sistem vaskular mengembang. Phezam digunakan dalam bentuk awal aterosklerosis vaskular pada orang yang relatif muda, pada orang tua - dengan keluhan ingatan yang lemah, pada remaja dengan kemerosotan kemampuan belajar.

Trental (agapurin)

Oleh kerana zat aktif pentoxifylline, trental mengembang saluran otak, meningkatkan peredaran mikro, memberikan nutrisi, oksigen, tenaga ke neuron otak. Kesan yang serupa diperhatikan pada saluran koronari dan periferal. Seperti vasodilator lain, trental memulihkan dan meningkatkan ingatan.

Ginkgo biloba (Tanakan, Memoplant)

Persediaan berdasarkan ekstrak dari daun Ginkgo biloba digunakan secara meluas untuk meningkatkan ingatan dengan meningkatkan peredaran mikro, meningkatkan sintesis asid trifosfat adenosin (ATP), membekalkan tisu dengan oksigen, dan mengurangkan kelikatan darah. Tindakan ubat ini meluas ke seluruh sistem vaskular badan: arteri serebrum dan koronari, saluran ekstremitas dan organ dalaman.

Adakah mungkin minum pil memori sendiri, tanpa berunding dengan doktor?

Boleh! Biasanya ubat untuk meningkatkan ingatan dijual di farmasi. Pemberian ubat sendiri untuk meningkatkan ingatan dibenarkan:

 • Sekiranya sebab-sebab kehilangan ingatan berfungsi: neurosis, beban berlebihan di tempat kerja atau belajar, peningkatan keletihan. Sekiranya terdapat penyakit atau kecederaan otak traumatik, rawatan harus ditetapkan oleh doktor;
 • Lebih baik mengambil dua ubat pada masa yang sama: dari kumpulan nootropik dan vasodilator;
 • Baca penjelasan dengan teliti, terutamanya bahagian mengenai kontraindikasi dan kesan sampingan;
 • Sebilangan besar ubat nootropik perlu diambil pada waktu pagi atau petang, kerana ia mendorong aktiviti manusia dan boleh mengganggu tidur;
 • Kursus rawatan dengan ubat nootropik dan vaskular harus panjang: dari 1 hingga 3 bulan;
 • Anda boleh menggunakan ubat berikut: glisin, aminolon, picamilon, piracetam, divaza, noopept, tanakan, cinnarizine, trental, xanthinol nicotinate.
 • Bukan rahsia lagi bahawa gangguan ingatan dapat muncul sebagai salah satu gejala penyakit organik sistem saraf pusat, misalnya, strok. Jangan ubat sendiri. Jumpa pakar neurologi, dapatkan ujian dan dapatkan preskripsi ubat. Di gudang doktor terdapat banyak senarai ubat-ubatan yang mempunyai indikasi individu tertentu: gliatilin, korteksin, serebrum-kompositum, ensefobol, fenotropil, kogitum, semak, khutbah dan banyak lagi.

Apa ubat untuk ingatan yang boleh diberikan kepada anak-anak kecil

Anda dapat melihat masalah ingatan pada anak kecil dengan cara dia menghafal sajak, seberapa banyak dia belajar bermain dengan anak-anak lain, bagaimana dia tampil di tadika pada hari cuti. Masalah pembelajaran dan penghafalan menjadi lebih spesifik di sekolah.

Jangan sekali-kali memberi anak anda sebarang ubat sendiri atau atas nasihat orang yang anda kenal. Sebab-sebab gangguan ingatan harus ditentukan oleh pakar neurologi pediatrik. Rawatan dijalankan dengan ubat yang sama seperti pada orang dewasa. Dalam amalan pediatrik, disarankan untuk menggunakan senarai ubat nootropik terhad: pantogam, picamilon, glisin, korteksin, semax, khutbah. Lebih banyak perhatian diberikan kepada urut, osteopati, mandi penyembuhan, pengerasan.

Ubat-ubatan untuk meningkatkan daya ingatan dan fungsi otak dalam pelbagai jenis disajikan di pasaran farmakologi. Sebilangan kecil dari mereka dibenarkan untuk diambil secara bebas jika alasan penurunannya disebabkan oleh beban mental, keadaan tekanan kronik di rumah atau di tempat kerja, usia tua.

Adakah anda menyukai artikel itu? Langgan saluran untuk mengikuti perkembangan bahan yang paling menarik

vitamin untuk ingatan pelajar)))

Selamat hari semua. Ibu, apa vitamin yang anda berikan kepada anak-anak untuk meningkatkan daya ingatan dan fungsi otak. Anak lelaki itu hampir 9 tahun, tetapi ingatannya buruk. - untuk pelajaran, tetapi mengingati pelbagai karut.))) Terima kasih terlebih dahulu kepada semua orang.

 • Pelbagai
 • * Peraturan masyarakat
 • Mati
 • Perpustakaan audio komuniti
 • Perpustakaan video komuniti
 • Kisah kami
 • Undian
 • Dan dalam komuniti kami...
 • Apa yang saya suka pada usia itu? (Kenangan orang dewasa)
 • Isu pendidikan
 • Riadah

Komen pengguna

 • 1
 • 2

Mungkin masalahnya bukan dalam ingatan, tetapi dalam kegelisahan... Cubalah "formula bayi yang tenang" yang anda perlukan untuk minum kira-kira 2 bulan, 1 keping 2 kali sehari. Komposisi itu semula jadi, ia membantu kita dengan kegelisahan dan ketidakhadiran.

Artikel hebat, banyak nasihat yang baik! Kami sudah bersukan (kolam renang) dan makan dengan betul, minum formula omega 3 dan beruang bayi untuk ingatan. berlatih puisi untuk belajar,

Anak lelaki itu pergi ke sekolah dan semua kesan bahawa dia hilang tumpuan dalam perjalanan. Dia berjalan-jalan mencari, kadang-kadang dia bahkan tidak menulis tugas sekolah. Kemudian saya memanggil rakan sekelas saya dan mencari tahu. Saya mula melarang komputer, hanya membaca buku, saya memberi vitamin dengan yodium. Saya sering memasak ikan, ada lemak dan omegas.

Vitamin kanak-kanak untuk ingatan
http: //best-vitamins.rf/detskie-vitamini/vishki-sila

Saya membeli pelbagai jenis vitamin untuk anak saya ketika dia masih kecil
dragee di farmasi. Sekarang dia sudah belajar di institut dan saya membeli vitamin kanak-kanak Vishki Sila untuk pelajar sekolah. Dia mengatakan bahawa menjadi lebih mudah untuk menghafal maklumat, dan walaupun vitamin itu sendiri untuk kanak-kanak, dia menyukainya. Sekiranya anda berminat, maka anda boleh membeli Vishki-Sila untuk vitamin terbaik.rf Anda hanya perlu mengetahui ketersediaannya - mereka segera membelinya kerana ia kelihatan mula dijual dan sekali lagi untuk beberapa hari.

Olga, pergi ke laman web Iherb dan beli vitamin di sana untuk lelaki muda itu. Anda sudah mempunyai yang besar? Cari Marina Haifa di internet, dia banyak menulis mengenai laman web ini dan produk dari laman web ini. Mereka menjual vitamin langsung, bukan bahan kimia. Dan harganya sangat bagus. Beli dia lecithin, omega-3, gingo-biloba. Anda akan mendengar banyak kata-kata bersyukur dari anak anda. Semoga berjaya.

bagi saya, topik ini juga menarik. Seorang pakar neurologi menasihati saya untuk memberi glisin + biotredin. tapi nampaknya saya semakin teruk.

Saya memberikan minyak ikan kepada anak-anak saya, tetapi bukan minyak farmasi, mereka mengatakan ada banyak palsu, tetapi syarikat Oriflame, dalam bentuk cair, dan vitamin semula jadi, kita jarang jatuh sakit, bahkan mereka meminta cuti dari sekolah. pada usia 13 tahun boleh dalam kapsul, tetapi cecair lebih pekat.

anak saudara melihat SUPRADIN, jika dia menulis dengan betul, hasilnya langsung

Oh, dan saya memberi anak-anak saya vitamin Junior Neo dan Junior B Smart http://visionmagazin.ru/linia-dlya-detei. Saya beli di kedai ini. Oleh itu, kita umumnya tidak mempunyai masalah dengan ingatan, saraf, atau penerimaan. Mereka sendiri bertanya dan mengingatkan saya akan vitamin.

Kami mula menghadapi masalah di separuh kedua sekolah. tahun, nampaknya keletihan berkumpul pada separuh kedua tahun ini. Pertama, saya pergi ke pakar neurologi dan jika semuanya betul dari aspek perubatan, maka saya hanya memberi vitamin untuk menyokong badan. Saya mencuba banyak vitamin, ada yang alah, yang lain tidak membantu dan saya memberikan minyak ikan secara berasingan. Sekarang saya cuba membuat peraturan kanak-kanak itu supaya dia dapat berehat semaksimum mungkin dari komputer dan kartun.

tenoten pakar neurologi menetapkan kursus untuk kami, sesuai dengan saya, sebelum permulaan tahun sekolah kami minum

Secara amnya, memberi anak saya sesuatu untuk dimakan adalah masalah keseluruhan. Pakar pediatrik kami menetapkan vitamin kunyah untuk kami, kanak-kanak sangat menyukainya (kerana mereka tidak kelihatan seperti tablet), mereka sangat serupa dengan mengunyah gula-gula (saya ingat terdapat vitamin seperti itu pada masa kecil saya). Fidget kami gembira dengan mereka - mereka enak, baik, dan saya gembira - terdapat banyak vitamin berguna - semua yang diperlukan untuk seorang kanak-kanak pada usia ini hanya untuk pelajar sekolah. Dan hasilnya dapat dilihat, di sekolah dia lebih rajin, dan suasananya baik, dia menjadi kurang letih, dan dia juga bersukan dengan kami, bebannya hebat. Tetapi dengan vitamin, kita berjaya. Badan memerlukan pertolongan.

Ubat untuk meningkatkan aktiviti dan ingatan otak

Pilihan tema
 • Langgan utas ini...
 • Cari mengikut topik

  Ubat untuk meningkatkan aktiviti dan ingatan otak

  Helo pengguna forum yang dikasihi.
  Untuk masa yang lama di forum, topik ubat-ubatan yang meningkatkan aktiviti otak dan berguna sebagai pencegahan telah dibincangkan.
  Seseorang dari ahli forum menyebut nama farmakologinya dengan tepat.
  Saya tidak ingat dengan tepat, tetapi nampaknya dibuat di Jerman dan harganya tinggi 3-4 tahun yang lalu, kira-kira 5 ribu kos kursus.
  Sekiranya seseorang tahu maksud saya, namakan dan terangkan pliz.

  Saya hanya minum vitamin.
  pujian.
  ginkgo biloba dan ginkoum (evalar).
  vitamin yang cukup baik untuk meningkatkan ingatan dan meningkatkan peredaran darah di otak.

  siapa awak dan mengapa saya memerlukan segalanya?

  boleh menjadi lebih terperinci? terima kasih terlebih dahulu

  Terakhir diedit oleh ameba; 14.01.2010 pada 12:34.

  siapa awak dan mengapa saya memerlukan segalanya?

  apa yang lebih terperinci?
  Bagaimanakah ia berfungsi?

  Doc74 Noopept jenis "diiklankan"

  Malah doktor minum Evo.

  ))))) Buang coklat NUTS, makan bungkus. Otak semua orang di sekeliling anda mula berfungsi dua kali ganda.

  Tali pinggang seluar kulit buaya lelaki Artikel: ER052 (115-117cm)
  Betul meningkatkan aktiviti otak dan berguna sebagai pencegahan..
  Ditunjukkan untuk kegunaan luaran..

  dia!))
  Sel otak mempunyai pelindung - noopept
  Ubat strok
  Ahli farmakologi Rusia telah berkembang dan menguji ubat unik yang mampu memulihkan fungsi otak dan melindungi selnya dari kematian. Ia dipatenkan di Rusia dan AS, tetapi akan muncul di farmasi dalam tiga tahun.
  Ubat kepala

  Keunikan ubat Noopept, menurut para pengembang, adalah bahawa secara serentak dapat menghentikan proses kematian sel-sel otak dan mengembalikan ingatan, perhatian, orientasi, pembelajaran setelah strok, trauma dan mabuk.

  Pada masa kini, ubat nootropil (piracetam) digunakan untuk memulihkan fungsi otak di dunia. Kelemahan ubat ini adalah bahawa mekanisme tindakannya masih belum diketahui. Ubat ini tidak mampu melindungi sel otak dari kematian. Oleh itu, sebagai tambahan kepada mereka, Cavinton digunakan sebagai apa yang disebut neuroprotector..

  "Kelebihan utama Noopept adalah bahawa ia selamat, tidak beracun dan mempunyai kesan terapeutik dalam dos yang seribu kali lebih rendah daripada piracetam," kata pemaju ubat itu, ketua penyelidik Rita Ostrovskaya dari Institut Penyelidikan Farmakologi Akademi Sains Perubatan Rusia dan ketua jabatan kimia Institut, Tatiana memberitahu Gazeta Gudasheva. Selain itu, menurut para pakar, Noopept dapat mengobati patologi yang lebih luas dalam trauma dan strok daripada pendahulunya. "

  Ini ditulis pada tahap pengembangan, dengan waktu satu jam sudah digunakan, jadi boleh dikatakan!))

  Nootropics atau bagaimana meningkatkan ingatan dan kecerdasan. Menipu atau ubat super yang menguntungkan?

  Hari ini, kita akan mempertimbangkan sekumpulan ubat yang disebut "nootropics", ini adalah ubat-ubatan yang dapat "meningkatkan" fungsi kognitif (ingatan, kemampuan untuk mempelajari pengetahuan baru, perhatian) pada orang yang sihat. Ubat ini digunakan oleh orang yang sihat dan untuk pelbagai gangguan mental dan penyakit sistem saraf, mulai dari keterbelakangan mental dan skizofrenia hingga gangguan peredaran darah akut otak.

  Sebagai tambahan kepada penyakit yang sebenarnya, ubat-ubatan digunakan untuk mengobati penyakit "fiktif", seperti PET (ensefalopati perinatal) dan DEP (ensefalopati diskirkulasi), "diagnosis" seperti itu tidak masuk akal, dengan mengatakan bahawa otak nampaknya telah menderita... Untuk diagnosis serupa (sindrom, seperti yang mereka ingin jelaskan, ini tidak penting) juga berlaku untuk VSD (dystonia vaskular vegetatif). VVD biasanya ditubuhkan oleh pakar neurologi dan juga psikiatri, melewatkan gangguan spektrum kegelisahan, masalah endokrinologi, kekurangan zat besi.

  Kecederaan otak dan gangguan mental adalah spesifik dan mempunyai sebab, untuk menjelaskan diagnosis yang anda ada, lihat versi antarabangsa ICD 10

  Kumpulan ubat ini cukup banyak, tetapi tidak ada gunanya menyelidiki klasifikasi yang tidak berguna.

  Kami akan menyenaraikan yang paling popular, ini adalah piracetam, semax, aminalon, picamilon, phenibut, pantogam, mexidol, vinpocetine, succinic acid, serta persiapan yang popular dari otak babi dan sapi - cerebrolysin, actovegin (senarai di skrin). Pakar biasa tidak perlu belajar dan menghafal ubat-ubatan yang tidak bermakna.

  Mengapa ubat ini tidak boleh digunakan dalam perubatan? Sangat mudah, ubat-ubatan ini tidak lulus ujian yang tepat untuk keberkesanan dan keselamatannya, dan ada yang lulus dan terbukti tidak berkesan...

  Mengapa ia digunakan?.

  1) Sederhana - anda mengatakan bahawa anda menghidap ensefalopati (otak sakit) dan seumpamanya, tetapi pil yang menyembuhkan otak, semua orang gembira, walaupun diagnosisnya belum dapat ditentukan, tidak ada rawatan yang diresepkan.

  2) Pesakit dan orang yang sihat menginginkan alat yang dapat meningkatkan daya ingatan dan tentu saja akan ada, kerana ada permintaan.

  3) Adalah salah faham bahawa ubat itu berkesan (seperti yang mereka katakan dalam buku, mereka mengatakan dalam kuliah).

  4) Ia akan terus dijual kerana menjana pendapatan.

  Adakah ubat yang boleh digunakan untuk penyakit yang disertai dengan gangguan ingatan?

  Ya, ini adalah ubat yang digunakan untuk demensia:

  Terdapat dua kumpulan ubat, ini adalah

  Penyekat NMDA selektif - berikut adalah satu memantin ubat.

  Inhibitor kolinesterase adalah donepezil, galantamine dan rivastigmine.

  Walau bagaimanapun, ubat ini diresepkan apabila diagnosis demensia dibuat dan digunakan hanya untuk rawatan, penggunaannya tidak akan meningkatkan ingatan pada orang yang sihat..

  Orang yang sihat dapat menggunakan mnemonics untuk meningkatkan ingatan, ini adalah teknik khas yang lebih mudah untuk menghafal maklumat, misalnya, perkaitan kata-kata yang dihafal dengan objek dari kehidupan seseorang digunakan, pembentukan frasa semantik dari huruf konsep pertama, mencari kata-kata konsonan. Anda dapat mempelajari banyak maklumat di Internet dengan lebih terperinci..

  Sekiranya anda ingin meningkatkan ingatan, maka adalah optimum untuk banyak membaca, belajar puisi. Ini akan memberi kesan yang cepat, dalam sebulan anda akan menyedari bagaimana ingatan anda akan menjadi lebih baik, anda tidak akan memerlukan perbelanjaan kewangan. Sudah tentu, belajar puisi tidak boleh menjadi beban, jika anda tidak selesa semasa belajar puisi, maka lebih baik jangan melakukan ini, tetapi hanya membaca. Gaya hidup yang sihat, aktiviti fizikal akan membantu menyokong ingatan.

  Kehilangan ingatan juga boleh menjadi gejala gangguan depresi; untuk sebarang gangguan, berjumpa doktor dan jangan mengubati diri sendiri.

  Ingat! Tidak ada ubat yang meningkatkan otak! Orang yang sihat tidak memerlukan rawatan!

  Tiada pendua ditemui

  Nootropics (diambil mengikut skema, dan bukan jenis "Saya akan mengemas sebungkus dan bagaimana saya akan menjadi lebih pintar daripada orang lain! 1! 1") tidak membantu saya.

  Saya iri kepada mereka yang mendakwa bahawa ia menolong mereka (yang, bagaimanapun, tidak menolak anekdot itu "jadi anda katakan!").

  Saya tidak peduli dengan apa yang anda tulis

  tetapi ketika saya terburu-buru dan saya perlu menyelesaikan projek ini bekerja 16 jam sehari

  nootropics (tidak semua) benar-benar menyelamatkan saya

  cukup selama 2-3 minggu, maka saya tidur selama seminggu dan direbus

  Mulakan, anda menolak DEP?

  Dan apabila bekalan darah ke kepala berkurang, saluran pembuluh darah ditumbuhi kolesterol, kemampuan mental menderita, dan pada MRI fokus gliosis, jiwa yang tidak stabil, gaya berjalan yang tidak stabil, dan perubahan degeneratif lain - apa yang akan dikelaskan oleh klasifikasi anda kepada ini?

  Demensia bukan sahaja pikun

  Untuk beberapa ketika sekarang, ia mulai tegang, bahawa ingatan mengalir seperti air dari telapak tangan anda, nama-nama buku yang baru dibaca dan nama-nama pengarang dilupakan dengan cepat, perkara-perkara yang baru saja diletak di suatu tempat hilang, perkataan yang betul dilupakan semasa perbualan...

  Sayang saya. Seperti kata seorang rakan, usia sempadan sudah menjadi diagnosis. Tetapi itu baik-baik saja pada 80, jadi anda masih harus hidup untuk melihatnya. Pencarian di Internet bermula. Artikel psikiatri kelihatan sangat menarik, walaupun tidak memberangsangkan. Saya memetik serpihan artikel buku teks , pautan itu boleh digunakan untuk melihat versi lengkap.

  Saya mengingatkan anda bahawa ini bukan buku teks, iaitu pemerhatian pesakit saya, dan mereka mungkin berbeza dengan pemerhatian kanonik dan doktor lain.

  Pemerhatian pesakit demensia biasanya dimulakan dengan lawatan oleh sekelompok saudara-mara dengan cerita mengenai keadaannya dan penekanan pada penolakan kategorinya untuk menerima bantuan psikiatri. Ini diikuti dengan lawatan kumpulan yang sama dengan pesakit yang, dalam 99% kes, melakukan perbualan yang indah dengan doktor, sangat setuju untuk menerima semuanya, dan kemudian pergi ke janji temu dengan senang hati. Dalam 99%, kerana seorang nenek dalam ingatan saya selama kira-kira 10 minit masih merajuk dan berpaling, tetapi ketika itu kami masih berbual hebat.

  Secara tradisional, pesakit dibawa dalam keadaan demensia yang teruk, jarang dan sederhana dan tidak pernah ringan.

  Saya teringat lawatan sebuah keluarga, dengan marah melihat nenek saya, yang menjual rumah negara itu sehingga tidak ada yang tahu di mana, dan tidak ada yang tahu di mana wang dari penjualan itu (mungkin dia sama sekali tidak menerimanya). Dengan keterangan, demensia dia telah berusia sekurang-kurangnya beberapa tahun. Ketika ditanya apa yang belum mereka ambil sebelumnya, mereka mengatakan bahawa dia tidak mahu. Anda bertanya: apa, sekarang anda mahukan? Mereka menjadi marah: tetapi sekarang tidak ada tempat untuk pergi. Jadi, tidak ada jalan untuk pergi walaupun seseorang baru mula mengelirukan peristiwa hari-hari semasa dan terakhir, dan bukan ketika dia tidak mengenali orang yang tersayang dan tidak dapat mencari tandas.

  Sekiranya demensia teruk, kita dapat menenangkan orang tua secara maksimum, menghilangkan khayalan, halusinasi, gangguan mood, dan memperbaiki tidur. Ingatan dan kecerdasan tidak dapat dikembalikan dengan cara apa pun. Dengan sederhana, kadang-kadang mungkin untuk memenangi kembali beberapa kedudukan yang hilang.

  Kisah-kisah saudara-mara dengan topik "tetapi nenek kami pernah merosot, kami membawanya ke psikiatri dan kami membetulkannya" ke dalam bahasa Rusia diterjemahkan sebagai "keadaan delirium vaskular ditangkap, hasilnya adalah demensia sederhana," iaitu, mereka tidak ada hubungannya dengan rawatan demensia. Demensia sederhana dianggap oleh majoriti penduduk sebagai norma usia..

  Bagaimana untuk membawa pesakit ke temu janji jika dia tidak mahu. Adakah mungkin untuk menghubungi pakar psikiatri di rumah dalam kes ini?

  Kami membuka Undang-Undang mengenai perawatan psikiatri dan jaminan hak-hak warganegara dalam peruntukannya. Kami mencari artikel 23, lihat titik b):

  Pemeriksaan psikiatri seseorang boleh dilakukan tanpa persetujuannya atau tanpa persetujuan wakil sahnya dalam kes di mana, menurut data yang ada, orang yang diperiksa mengambil tindakan yang memberi alasan untuk menganggap bahawa dia mempunyai gangguan mental yang serius, yang menyebabkan:

  b) ketidakberdayaannya, iaitu ketidakupayaan untuk memenuhi keperluan hidup secara bebas

  Ini hanya mengenai pesakit demensia. Kami belajar dari undang-undang yang sama bahawa pemeriksaan seperti itu memerlukan perintah mahkamah. Sekiranya doktor bersetuju untuk pergi ke rumah anda begitu sahaja, atas permintaan anda, tanpa persetujuan pesakit yang diduga, doktor melanggar undang-undang. Sekiranya anda mengalami demensia ringan hingga sederhana, anda tidak boleh mendapat sanksi, cubalah memujuk.

  Bagaimana untuk memujuk pesakit? Sebagai peraturan, tidak ada. Generasi ini bertindak sangat ganas terhadap usaha menunjukkannya kepada psikiatri. Biasanya anda mesti mencari muslihat. Ahli terapi tempatan sering membantu kami dalam hal ini. Seorang doktor seperti itu dengan meyakinkan menjelaskan kepada pesakit seperti itu mengenai perintah presiden untuk pemeriksaan perubatan veteran, dan jika mereka tidak pergi, maka bonus akan hilang. Perkataan "presiden", "pemeriksaan perubatan" dan "premium" berfungsi dengan ajaib. Mereka berjaya meyakinkan beberapa dari mereka "untuk syarikat" - "oh, ibu, mereka menghantar saya ke sini untuk berunding, saya takut sendirian, ikut saya." Sudah ada seseorang yang akan menghasilkan sesuatu. Sebilangan besar dari mereka masuk ke dalam kereta dan memandu tanpa penjelasan, kerana, sayangnya, mereka tidak memahami penjelasan.

  Kadang-kadang, dengan latar belakang demensia, pergolakan psikomotor berlaku - seseorang menjadi gelisah, rewel, bergegas mengelilingi bilik, kadang-kadang marah, mungkin ada pencerobohan fizikal, ada banyak kekuatan pada masa ini.

  Apa nak buat? Sekiranya kita berhadapan dengan makhluk yang rapuh - lemparkan selimut ke atas kepala anda, bungkus lengan anda, tahan, katakan dengan suara tenang bahawa semuanya baik-baik saja. Anda mesti menyimpannya untuk masa yang lama. Jangan mencekiknya secara tidak sengaja. Sekiranya seorang lelaki berusia dua meter yang kuat mengalami pergolakan psikomotor, jalankan. Anda tidak akan melakukan apa-apa, dia berbahaya bagi anda. Selamatkan diri dan orang lain, segera panggil ambulans, walaupun ia menghancurkan apartmen, anda masih tidak akan menenangkannya. Keseronokan semacam itu kadang-kadang berlaku dengan lonjakan tekanan darah, jadi anda perlu mengawasinya.

  Dengan berlakunya demensia. Pada demensia senile, penurunan berterusan, biasanya meregangkan selama bertahun-tahun. Dengan tumor - dengan cara yang berbeza, ia juga bergantung pada penyetempatan, pada kadar pertumbuhan, gangguan tingkah laku yang tahan terhadap rawatan sering ditambahkan di sini. Dengan vaskular - mungkin ada tingkap cahaya, ketika seseorang sepertinya sadar, mula mengenali orang yang disayangi, memahami ucapan yang dialamatkan. Pencerahan biasanya tidak lengkap; dengan perbualan yang diarahkan, gangguan ingatan masih dapat dilihat. Jurang ini boleh menjadi sukar. Kita mempunyai kisah panjang mengenai seorang wanita tua yang sekarat yang, selama setahun terakhir, telah berpindah dengan susah payah, memanggil anak perempuannya sebagai ibu dan bergantung sepenuhnya kepada penjagaan luar. Dan - jurang cahaya yang tidak dijangka. Ya, sehingga wanita tua itu berpakaian sendiri, keluar dari apartmen, sampai ke notaris yang berada di rumah yang sama di tingkat 1 dan membuat wasiat untuk teman masa kecilnya. Wanita tua itu meninggal tiga hari kemudian. Anak perempuan itu diadili selama beberapa tahun; saya tidak ingat bagaimana ia berakhir. Casuistry, tentu saja, tetapi apa yang berlaku.

  Sekiranya anda membaca teks ini dan menarik nafas lega - tidak, ibu bapa saya masih kagum, kami tidak menghadapi masalah seperti itu, kemudian lakukan ini. Ambil sehelai kertas dan minta orang tua melukis muka jam, tandakan dari 1 hingga 12, dan letakkan tangan jam dan minit sehingga jam menunjukkan waktu tertentu, katakan 14:30. Sekiranya dia mengatasi tugas ini dengan cepat, tepat dan tanpa kesilapan - menghembuskan nafas, kemungkinan besar dia sebenarnya. Sekiranya tidak, bawa ke temu janji, kita akan lihat.

  Demensia. Dari bahasa Latin de- dan mens, mentis. Atau hilang akal. Tidak seperti oligofrenia, di mana mereka tidak berbau, dalam kes demensia, itu adalah, tetapi berakhir. Mengapa?

  Terdapat banyak sebab. Terlepas dari kenyataan bahawa akal di Bumi adalah nilai tetap, dan populasi berkembang ©, perkara berikut dapat dibezakan:

  Kumpulan penyakit tertentu, Gangguan metabolik (metabolik), Penyakit berjangkit dan virus, Keadaan kekurangan.

  Dan anda juga dapat menonjolkan demensia pikun ketika usia 65 dan lebih tua, dan tidak ada sebab di atas yang dapat dijelaskan oleh permulaan demensia. Sebenarnya, ia boleh diambil sebagai rujukan deskriptif untuk menunjukkan bagaimana demensia lain berbeza dari ini.

  Permulaan demensia senile biasanya lancar. Pengecualian adalah kes apabila saudara-mara membawa orang tua tinggal bersama mereka, menjauhkannya dari persekitaran dan kehidupannya yang biasa. Tidak mempunyai mercu tanda terakhir yang kurang dikenali, orang tua memberikan gambaran klinikal secara keseluruhan.

  Sebab lain untuk kemerosotan keadaan mental yang ketara mungkin adalah pemburukan mana-mana penyakit kronik. Sekiranya faktor-faktor ini tidak ada, maka pada mulanya akan jelas bahawa pemikiran telah berubah: seseorang menjadi lebih lambat untuk berfikir, semakin sukar bagi dia untuk menumpukan perhatian pada sesuatu, atau dengan cepat beralih dari yang lain (ketegaran berfikir). Yang baru mula menjengkelkan, memandangkan ini, konservatisme paksa nampak biasa dan semula jadi, dengan sentuhan nostalgia ketika udara lebih bersih, air lebih telus, rubel lebih keras, dan bukan hanya dia. Pengalaman hidup yang terkumpul tidak lagi berguna kerana keupayaannya untuk merosakkannya secara besar-besaran: khayalan, kecerdasan, akal dan kepintaran, kemampuan untuk menganalisis dan menggeneralisasi secara beransur-ansur merosot dan menjadi tidak dapat diakses.

  Secara beransur-ansur, lingkaran minat tidak lagi mengandungi apa-apa selain daripada pemakanan yang betul, lawatan ke tandas yang tepat pada masanya dan berjaya, beberapa resipi untuk penyembuhan ajaib dengan peremajaan sepanjang masa dan pengimbasan berterusan organisma yang sangat disukai untuk menarik perhatian, kesemutan, maklumat dan menggeliat.

  Rasa mementingkan diri sendiri dan mementingkan diri sendiri, sementara sikap responsif dan kepekaan terhadap orang lain membosankan dan larut.

  Ciri-ciri watak yang bersudut dan melengkung ke semua arah pada masa remaja diasah.

  Terdapat kecenderungan untuk membaca kuliah, mengajar kehidupan, mencela sikap tidak bertanggungjawab dan salah faham mengenai kedudukan parti dan pemerintah.

  Keinginan tidak dapat dihalang: pesakit menjadi rakus, atau sibuk secara seksual (pada masa yang sama, kemampuannya sendiri dan daya tarikan erotik peribadi tidak akan menjadi tunduk kepada keraguan - bagaimanapun, praktikalnya seorang firaun, yang belum sepenuhnya mumi), sama ada dia menjadi alkohol, atau menyeret semua sampah rumah dari jalan di bawah moto " berguna di ladang ".

  Semakin jauh, semakin banyak penurunan ingatan dan kecerdasan mula berlaku. Secara semula jadi, pada masa yang sama, gangguan ingatan, pertama untuk peristiwa semasa, ditambah dengan ketidakupayaan untuk mengingati sesuatu yang baru, baru-baru ini, dan ketika penyakit itu berlanjutan, semakin lama semakin lama. Oleh itu, pada mulanya, pesakit tidak dapat mengingat tarikh, bulan, tahun, tidak dapat menamakan orang yang baru diperkenalkannya, tetapi dia dengan jelas memperbanyak data pasportnya dan peristiwa masa mudanya. Walau bagaimanapun, harus diingat bahawa dalam kes di mana demensia berkembang, peristiwa ini mungkin berubah menjadi rekaan (mereka disebut confabulations) - jadi seseorang secara tidak sedar mengisi kekosongan ingatan. Seiring berjalannya waktu, orientasi di ruang angkasa terganggu: mereka dapat keluar ke jalan dan tidak dapat menemui jalan pulang, mereka tidak dapat menyebut alamat mereka dengan betul, sampai ke nama penempatan. Kemudian mereka berhenti mengenali saudara-mara mereka: pertama, cucu (terutama jika ada banyak dari mereka), kemudian anak-anak, mereka memanggil mereka saudara atau saudari, atau memberi mereka nama saudara yang meninggal. Dalam kes lanjut, mereka tidak mengenali diri mereka di cermin dan melakukan perbualan manis dengan renungan, atau menuntut untuk segera mengusir "orang ketakutan kuno ini".

  Selalunya, saudara-mara dituduh merompak mereka, menyinggung perasaan mereka, tidak memberi mereka makanan, dan dengan tulusnya mereka dapat mendorong holivar jiran dengan penglibatan pihak pentadbiran dan polis.

  Tipuan lain adalah bayaran "rumah". Pada bila-bila masa siang atau malam. Sangat sukar untuk dihentikan, untuk mengelakkannya mustahil pada dasarnya. Tidak kira rumah itu berada jauh, atau tidak lagi ada, atau pesakit tidak pernah meninggalkannya, tetapi koleksi bungkusan dan beg dengan tujuan untuk sampai ke tanah asal mereka, walaupun dengan berjalan kaki, akan berulang-ulang.

  Kehilangan kemahiran sehari-hari bermula dengan ketidakupayaan yang sama sekali tidak berbahaya untuk memasak hidangan kegemaran atau membaiki sesuatu dan berlanjutan melalui kebakaran dan banjir tempatan sehingga ketidakupayaan untuk makan dan pergi ke tandas sendiri.

  Selalunya, pesakit nampaknya mulai hidup pada zaman kanak-kanak atau remaja - hingga permainan, kotak pasir, bersiap untuk sekolah atau kuliah. Di sini, adalah tidak biasa untuk mengganti beberapa fakta yang nyata dari masa lalu dengan yang fiksyen, atau percanggahan. Kombinasi kehidupan seperti itu di masa lalu dengan pengakuan palsu (ketika orang lain dianggap sebagai watak dari masa remaja dan masa kanak-kanak), serta kelincahan dan kekecohan umum, yang dijelaskan pada tahun 1965 S.G. Zhislin sebagai kecelaruan amnestic pikun - bukan kerana halusinasi, yang tidak ada di sini, tetapi kerana kenyataan bahawa tingkah laku itu sangat mirip dengan kecelaruan.

  Secara beransur-ansur, penurunan fizikal mengimbangi gangguan mental. Tindak balas murid terhadap cahaya dan penumpuan semakin lemah, kekuatan otot menurun, lengan dan kaki mula menggeletar, kiprah menjadi cincang, dengan langkah kecil. Semakin ketara, ucapan.

  Tidur juga terganggu, dan tanpa corak yang dapat dilihat: boleh jadi pendek, 2-4 jam, atau lama, hingga 20 jam sehari, atau hilang selama beberapa hari sama sekali.

  Pada peringkat awal yang terakhir, pesakit kurus, cachectic, berbaring di posisi janin, menggumamkan sesuatu yang tidak jelas.

  Mari kita lihat bagaimana beberapa jenis demensia lain daripada demensia pikun..

  Demensia vaskular. Di sini dan aterosklerosis saluran otak, dan kemalangan serebrovaskular, termasuk strok, dan hipertensi, terutama jika tidak dirawat secara teratur, dan doktor dan ubat-ubatan hanya diingat semasa krisis. Ini adalah ciri bahawa paling sering ia bermula dengan fenomena psikasthenik: ini adalah peningkatan air mata, ketika air mata ditumpahkan untuk alasan yang sebelumnya tidak biasa, sama ada itu adalah penderitaan anatomi gender yang disaring oleh Conchita tertentu mengenai penggunaan artikel lelaki milik Juan untuk mempercepat pengambilan buah, dan bukan untuk tujuan yang dimaksudkan, atau laporan mengenai penyelamatan kepahlawanan kucing yang memanjat pokok (pemadam kebakaran dengan sabun, tarian pemilih halaman, kucing dalam ketidakcocokan kognitif), dan kebencian, dan peningkatan keletihan (terutama dari orang dan berita), dan sedikit perubahan mood (lebih sering ke arahnya kemerosotan), dan peningkatan kerengsaan (dengan peralihan cepat ke air mata yang sama).

  Selanjutnya, ingatan berkurang (coraknya sama - pertama untuk peristiwa semasa dan baru-baru ini, kemudian - untuk jangka masa panjang), kemudian berfikir berubah, menjadi tidak fleksibel, kaku, mirip tidak seperti hover elang percuma, tetapi dengan penerbangan burung landak yang sombong: ditendang - terbang, tetapi rendah dan dekat. Pada permulaan penyakit ini, dilihat bahawa ingatan menderita lebih banyak daripada kecerdasan, maka perbezaan ini dapat diselesaikan.

  Dicirikan oleh jurang cahaya, ketika gejala kelihatan surut dan kita mempunyai orang yang benar-benar normal (baik, atau hampir normal). Selang ini digantikan oleh kemerosotan keadaan yang tajam, dan perubahan ini dapat dilihat dengan jelas, kerana ia berlaku dalam beberapa jam dan bahkan beberapa minit. Sebagai peraturan, kemerosotan sesuai dengan krisis vaskular.

  Halusinasi (pendengaran, visual) mungkin ada, khayalan mungkin ada.

  Demensia alkohol. Nampaknya baru-baru ini lebih biasa daripada sirosis. Bersamanya juga, pada mulanya, ingatan lebih besar daripada kecerdasan. Dicirikan oleh perubahan sifat keperibadian, yang disebut psikopatisasi - seseorang menjadi lebih kejam, humor lebih rata dan lebih rumit, lingkaran minat ditutup lebih dekat di leher botol, kompleks moral dan etika, jika terdapat di suatu tempat, tersembunyi dengan sangat baik, dan koordinatnya benar-benar dilupakan, musuh tidak akan menjumpai. Untuk jangka masa yang agak lama, ingatan terhadap peristiwa masa lalu tetap utuh, sambil mengekalkan kemahiran semasa dan menguasai kemahiran baru adalah mustahil (sindrom Korsakov).

  Demensia dalam penyakit Alzheimer. Penyakit ini bermula lebih kerap selepas 50 tahun, tetapi sebahagian besarnya lebih awal daripada 65 tahun (jika tidak, penyakit ini adalah penyakit Alzheimer yang lewat). Ini dicirikan oleh perkembangan gejala secara beransur-ansur, tanpa lonjakan secara tiba-tiba, seperti pada demensia vaskular, walaupun sifatnya sering bergelombang. Pada masa awal, atau awal, peningkatan ingatan secara beransur-ansur diperhatikan (sementara semuanya berlaku untuk kejadian semasa yang sama), menjadi lebih sukar bagi pesakit untuk mengatasi aktiviti profesional.

  Pada peringkat lanjut, terdapat tiga sindrom A, atau AAA, atau sindrom aphato-agnozo-apraxic, yang memungkinkan, sebenarnya, untuk menganggap adanya penyakit Alzheimer.

  Aphasia, atau gangguan pertuturan, dalam hal ini menampakkan dirinya sebagai ketidakmampuan untuk menamakan objek biasa di sekitarnya dengan betul (ketika semuanya tergolong dalam kategori "omong kosong ini"), penyelewengan pengucapan kata, ketika hanya sebagian kata atau suku kata diucapkan, dan ucapan menjadi serupa dengan jargon, kadang-kadang - logo, atau aliran perkataan yang tidak terkawal. Diiringi oleh agraphia (gangguan penulisan) dan alexia (gangguan membaca). Afasia sensori juga mungkin berlaku semasa pesakit tidak memahami pertuturan.

  Agnosia, atau tidak dikenali - pada wajah, warna, bentuk, pada struktur ruang sekitar, kerana persekitaran yang tidak dikenali tidak dikenali, pemahaman istilah "dekat", "jauh", "belakang", "ke depan" hilang.

  Apraxia, atau ketidakupayaan untuk melakukan tindakan yang bertujuan.

  Kritikan terhadap penyakit dan diri sendiri, yang masih bertahan pada peringkat awal, hilang. Ingatan semakin banyak, kecerdasan menurun. Walaupun begitu, sifat keperibadian berterusan dalam jangka masa yang lama. Kemahiran mengurus diri secara beransur-ansur hilang, ada keperluan untuk penjagaan luar.

  Demensia dalam penyakit Pick. Debut pada usia 45-50 tahun dan berlangsung 5-10 tahun. Ia berkembang dengan perlahan, sedikit demi sedikit. Inisiatif hilang, kelesuan dan sikap tidak peduli diperhatikan. Keperibadian berubah, yang membezakan demensia ini dengan penyakit Alzheimer, di mana sifat keperibadian tetap utuh untuk waktu yang lama. Kritikan diri menurun, pesakit menjadi kurang ajar, longgar, cacat seksual, gangguan drive, tindakan sosial mungkin berlaku. Kemampuan abstraksi dan pemikiran kreatif berkurang, sementara ingatan dan orientasi dalam ruang dan waktu sedikit menderita untuk jangka masa yang panjang. Secara beransur-ansur demensia dan gejala neurologi meningkat.

  Demensia pada penyakit Creutzfeldt-Jakob. Ia mempunyai etiologi prion (iaitu disebabkan oleh prion), berkembang terutamanya pada usia 50-60 tahun, walaupun jaraknya antara 20 hingga 80 tahun. Ia mengalir dengan cepat, 4-5 bulan, dengan peningkatan demensia dan perkembangan selari dan kemajuan gejala neurologi, kerana bukan sahaja korteks serebrum menderita, tetapi juga striatum dan thalamus.

  Kesihatan kepada semua. Bayanometer nampaknya tidak keberatan.